Skip to content

ภูมิภาค

สามี-ภรรยาจันทบุรีเร่งเก็บเกลือทะเลขายช่วงแล้ง

ฝนแล้ง ส่งผลดีต่อการอาชีพการทำนาเกลือขายใน อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 2 สามีภรรยา เร่งเก็บเกลือทะเลส่งขาย แหล่งการทำนาเกลือในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบนายปรีชา นพคุณ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22/2 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และภรรยาชื่อนางจันเพ็ญ มากคง อายุ 55 ปี กำลังคาดเกลือทะเลในนาเกลือของตนเอง เพื่อเก็บเกลือทะเลส่งขายให้กับลูกค้า หลังในช่วงนี้ลูกค้า และตลาดมีความต้องการเกลือทะเลเป็นจำนวนมากนายปรีชา เล่าว่า ตนเองทำนาเกลือมานานกว่า 15 ปีแล้ว ตลอดเวลาสามารถเก็บเงินส่งลูกสาวเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัยฯได้ ในปีนี้นับว่าเป็นโอกาสดีของตนเอง และภรรยาอีกครั้ง หลังในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ยังไม่ค่อยมีฝนตกลงมาทำให้ตนเองและภรรยาจึงต้องรีบเก็บเกลือทะเลขายส่งให้กับลูกค้า และกรอกใส่ถุงตั้งขายริมทาง ทั้งนี้มีลูกค้าที่ผ่านไปมาแวะเวียนมาอุดหนุนเป็นจำนวนมาก โดยตนเองจำหน่ายดอกเกลือทะเล กิโลกรัมละ 20 บาท เกลือทะเลดำใส่สวนผลไม้เพื่อบำรุงลูก และบ่อกุ้งเพื่อปรับสภาพน้ำจำหน่ายตันละ 1,500 บาท เกลือทะเลขาว 15 กิโลกรัม ราคา 70 บาท ซึ่งในปีนี้คาดจะได้ผลผลิตประมาณ 50 […]