Skip to content

health news

กรมวิทยาศาสตร์ฯ รวบรวมข้อมูล เห็ดพิษ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในแต่ละปีห้องปฏิบัติการพิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตัวอย่างเห็ดพิษจากที่ส่งมาตรวจจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก พบว่า ไม่สามารถแยกความแตกต่างของเห็ดพิษได้จากลักษณะภายนอก เพราะเห็ดพิษและเห็ดกินได้บางชนิดคล้ายคลึงกันมาก

ประสาทหูเสื่อมโรคที่คนเป็นมักไม่รู้

อาการประสาทหูเสื่อมเป็นโรคที่คนยุคใหม่ๆ เป็นมากที่สุดโรคหนึ่ง และที่สำคัญก็คือผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัวว่าเป็น เพราะยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป เพียงแต่จะมีปัญหาเรื่องการฟังไม่ชัดในบางคำ ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของอาการ ส่งผลให้เกิดการสื่อสารผิดพลาด หรือต้องขอให้ผู้พูดย้ำคำพูดให้ชัดเจนอยู่หลายครั้งกว่าจะเข้าใจ

เตือนหน้าหนาวระวังไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรคเตือนระวังไข้หวัดใหญ่ ปีนี้พบผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วกว่า 2 เท่า หรือ 1.47 แสนราย เสียชีวิตแล้ว 41 ราย แนะปิด ล้าง หยุด เลี่ยง